Player Brian Ochoiski's matches in the 2022/23 Q Tour - Event Four


Frame scores
45-61; 71-41; 66(60)-52; 36-69; 54-67
Frame scores
20-65; 52-27; 25-56; 0-1
Frame scores
6-70; 9-50; 53-10; 110(73)-25; 52-63
Referee
undecided
Frame scores
79-12; 110(110)-9; 12-69; 107(107)-9; 75-36
Referee
undecided
Frame scores
0-100(73); 66-45; 84(83)-0; 69-27; 30-80; 64-1